ข้อมูลการเดินทาง


 

ตัวอย่างการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ

 

มิโตะ – โตเกียว

  • 65 นาที โดยรถไฟ Limited Express (รถไฟด่วนพิเศษ วิ่งระหว่างเมืองในเส้นทางสำคัญ)
  • 70 นาที โดยทางรถยนต์ วิ่งผ่านทางด่วนโจบัน (ระหว่าง Mukojima IC และ Mito IC)

ทสึคุบะ – อาคิฮาบาร่า

  • 45 นาทีโดย Tsukuba Express

มิโตะ – นาริตะ

  • ประมาณ 120 นาที โดยทางรถยนต์

สนามบินอิบารากิ – โตเกียว

  • ประมาณ 90 นาที โดยทางรถยนต์