อิชิโอกะมัตสึริ


สิ่งที่น่าสนใจ

IshiokaMatsuri1

IshiokaMatsuri2
IshiokaMatsuri3

อิชิโอกะมัตสึริ (เทศกาลอิชิโอกะ) เป็นเทศกาลในเดือนกันยายนที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญที่สุดของศาลเจ้า Hitachinokuni-Soshagu เป็นพิธีบูชาเพื่อขอให้พืชทางเกษตรอุดมสมบูรณ์ และเกิดสันติภาพในโลก ในเทศกาลนี้จะมีการแห่มิโคะชิ (ศาลเจ้าเคลื่อนที่) ที่มีมากกว่า 40 ศาลเจ้า และมีการตกแต่งดาชิ (รถขบวนตกแต่ง) อีกทั้งยังมีการแสดงขบวนแห่เชิดสิงโตบริเวณใจกลางเมืองอิชิโอกะ ตลอด 3 วัน จะมีผู้คนจำนวนมากกว่า 4 แสนคนเดินทางมาชมเทศกาลนี้ นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับขบวนแห่เชิดสิงโตบริเวณใจกลางเมืองอิชิโอกะ

สิ่งที่น่าสนใจ

IshiokaMatsuri4
IshiokaMatsuri5
IshiokaMatsuri6

ข้อมูลท่องเที่ยว

ที่ตั้ง บริเวณเมืองอิชิโอกะ
ติดต่อ สมาคมการท่องเที่ยวเมืองอิชิโอกะ
เวลา เป็นเวลา 3 วันในเดือนกันยายน

แผนที่