ศาลเจ้าคาชิมะ


สิ่งที่น่าสนใจ

KASHIMA_SHRINE1

KASHIMA_SHRINE2
KASHIMA_SHRINE3

ศาลเจ้าคาชิมะสร้างขึ้นในช่วง 660 ปีก่อนคริสตกาล ศาลเจ้านี้เป็นหนึ่งในสามศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ทาเคมิคะซุชิโนะโอคามิเป็นเทพเจ้าบูชาประจำศาล ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะการต่อสู้ (เคนโด ดาบ) และได้รับการเคารพสักการะจากราชวงศ์ตั้งแต่สมัยโบราณ ในสมัยคามาคุระผู้ครองเมืองหรือซามุไรส่วนมากก็เลื่อมใสในเทพเจ้านี้เช่นกัน อีกทั้งยังมีการจัดงานมากกว่า 80 งานตลอดทั่งปี

“โรมอน” คือ ประตูประจำศาลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ โทคุกาวะ โยฟุซะ เจ้าครองแคว้นลำดับแรกในตระกูลมิโตะได้อุทิศให้กับทางศาลเจ้าในปี 1634

ในทุก ๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 6 แสนคนไปสักการะช่วงปีใหม่ เพื่อใหมีทักษะการกีฬาด้านศิลปะการต่อสู้ที่ดีขึ้น กระชนะการแข่งขัน คลอดลูกอย่างปลอดภัย ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่หวัง และเจริญรุ่งเรืองด้านธุรกิจ

สิ่งที่น่าสนใจ

KASHIMA_SHRINE4
KASHIMA_SHRINE5
KASHIMA_SHRINE6

ข้อมูล

ที่ตั้ง 2306-1 Kyuchu, Kashima-City
ติดต่อ ศาลเจ้าคาชิมะ TEL : 0299-82-1209
ที่จอดรถ จุดแรก : 53 คัน จุดสอง : 40 คัน
การเดินทาง
  • 【โดยรถยนต์】ประมาณ 15 นาที จาก Itako IC ทางด่วน Higashi – Kanto
  • 【โดยรถไฟ】  ประมาณ 10 นาที เดินจากสถานี Kashima – Jingu / รถไฟ JR สาย Kashima

แผนที่