โคโดคัน


สิ่งที่น่าสนใจ

kodokan1

kodokan2
kodokan3

โคโดคันเป็นโรงเรียนสำหรับไดเมียว (ขุนนาง) ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1841  (เทนโปปีที่ 12) โดยโทคุกาวะ นาริอาคิ เจ้าครองแคว้นลำดับที่ 9 ในนามตระกูลมิโตะ โรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่ขนาด 17.8 เฮกเตอร์  ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยเป็นปราสาทมิโตะในอดีต และยังเป็นหนึ่งในโรงเรียนขุนนางที่ใหญ่ระดับต้น ๆ ของญี่ปุ่นในสมัยนั้น ภายในโรงเรียนประกอบด้วย อาคารเซโจ (หอประชุม) ชิเซนโด (ห้องโถง) บุนคัน (อาคารทางวรรณกรรม) บุคัน (อาคารฝึกการต่อสู้) อิกักคุคัน (อาคารทางการแพทย์) คาชิมะจินจะ (ศาลเจ้าคาชิมะ) โคชิเบียว (วัดขงจื้อ) ศาลาฮักเคโด (อาคารที่มีหลังคาทรงแปดเหลี่ยม) บาบะ (สนามม้า) โจเรนบะ (สนามฝึกซ้อม) และอื่น ๆ

 

ซึ่งการจัดการรูปแบบตัวอาคารได้ถูกวางแปลนให้มีเอกลักษณ์ (ลักษณะเฉพาะ) ตามปณิธาน (จิตวิญญาณและพันธกิจ) ของการก่อตั้งโรงเรียน  ปัจจุบันพื้นที่ 3.4 เฮกเตอร์ ในคิวโคโดคันได้ถูกกำหนดให้เป็นซากปรักหักพังทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ

 

สิ่งที่น่าสนใจ

kodokan4
kodokan5
kodokan6

ข้อมูล

ที่ตั้ง 1-6-29 Sannomaru, Mito-City
ติดต่อ โคโดคัน
TEL:029-231-4725 FAX:029-227-7584
เวลา 9 : 00 – 16 : 00
วันหยุด วันที่ 29 – 31 ธันวาคม
การเดินทาง
  • 【โดยทางรถยนต์】ประมาณ 30 นาที จากทางออก Mito IC ทางด่วน Joban
  • 【โดยทางรถไฟ】  ประมาณ 8 นาที เดินจากสถานี Mito / รถไฟ JR สาย Joban
เว็บไซต์ http://www.koen.pref.ibaraki.jp/foreign_language/en/kodokan/index.html

แผนที่