HOTEL GRAND SHINONOME


ประตูแห่งวัฒนธรรม ศิลปะ ธุระกิจ และการพบปะของผู้คน จะถูกเปิด ณ เมืองทสึคุบะ เมืองที่มีความทันสมัยใหม่และยังคงพัฒนาต่อไปในอนาคต

SHINONOME

SHINONOME2
SHINONOME3

Tsukuba-Kenkyu-Gakuen-Toshi (สถาบันการวิจัยเพื่อการศึกษา) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นสถานที่สำหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นสถานีแหล่งข้อมูลอีกด้วย จึงทำให้โรงแรมแห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นที่ประชุมสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิด และท่านยังสามารถรู้สึกถึง
การผ่อนคลายในบรรยากาศแบบสบายๆ รวมถึงสามารถจัดงานแต่งงานและงานเลี้ยงต่างๆภายในโรงแรมได้อีกด้วย

สิ่งที่น่าสนใจ

SHINONOME4

โรงแรมแห่งนี้มีห้องโถงจำนวน 15 ห้อง ซึ่งบางห้องมีขนาดใหญ่และสามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 1000 ท่าน
เพื่อใช้ในการประชุม งานปาร์ตี้ รวมถึงงานเลี้ยงเล็ก ๆ ภายในครอบครัว

SHINONOME5

และเนื่องจากเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเมืองแห่งความทันสมัยในหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงทำให้พนักงาน
ทุกคนอุทิศตัวในการบริการด้วยความเต็มใจสำหรับลูกค้าที่มาเข้าพักทุกท่าน

SHINONOME6

มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 124 ห้อง โดยส่วนใหญ่จะเป็นห้องเดี่ยว (single room) รับประกันได้ว่าท่านจะรู้สึกผ่อนคลายและสะดวกสบายในการเข้าพัก

ข้อมูล

ที่ตั้ง 488-1 Onozaki, Tsukuba City, Ibaraki 305-0034
ติดต่อ Hotel Grand Shinonome
TEL : 029-856-2211
เวลา Check in : 15 : 00
Check out : 10 : 00
อัตราค่าบริการ ห้องเดี่ยว : เริ่มต้นที่ 6,300 เยน
ห้องคู่ : เริ่มต้นที่ 12,600เยน
ที่จอดรถ 500 คัน
การเดินทาง
  • 【โดยรถยนต์】
    ขับผ่าน Tuskuba JCT ท่างด่วน Joban และต่อด้วยท่างด่วน Ken-o
    จนถึงจุด Tsukuba-Chuo IC จากนั้นเลี้ยวขว้าตรงไฟแดง และวิ่งตรงไปยังเมืองทสึคุบะ ต่อด้วยเลี้ยวขว้าที่โอซาไค ซึ่งวิ่งประมาณ 1.5 กม. ท่านจะเห็นโรงแรมทางซ้ายมือก่อนที่จะถึงกักคุเอนนิชิ ต่อด้วยเลี้ยวขว้าตรงไฟแดง และจะใช้เวลาในการขับรถจาก Tsukuba – Chuo IC ประมาณ 5 นาที
  • 【โดยรถไฟ】
    ประมาณ 8 นาที เดินจากสถานี Tuskuba / รถไฟ Tsukuba Express
เว็บไซต์ http://www.hg-shinonome.co.jp/

แผนที่

茨城県つくば市小野崎488-1