ศูนย์หัตถกรรมทสึมุกิโนะยาคาตะ


ประวัติศาสตร์และประเพณีที่สืบต่อกันมา 2 พันปี

tsumuginoyakata1

tsumuginoyakata2
tsumuginoyakata3

เปิดทำการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ยูกิทสึมุกิในปี 2006
บริษัทโอะคุจุนทำธุรกิจขายส่งเป็นเวลานาน และปรารถนาให้ผู้คนรู้จักไหมยูกิทสึมุกิเพิ่มขึ้น จึงได้ก่อตั้งอาคารแห่งนี้ขึ้นมา และเพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบการก่อตั้ง 100 ปี
ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์ ส่วนฝั่งตรงกันข้ามจะเป็นอาคารนิทรรศการ และยังมีร้านค้าผลิตภัณฑ์ยูกิทสึมุกิ และโรงงานที่ท่านสามารถเข้าร่วมประสบการณ์ย้อมสีผ้าได้อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่สามารถเพลิดเพลินได้ทั้งกับเพื่อนและครอบครัว
อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตามฤดูกาล อาทิ การย้อมสีชุดยูกาตะ ส่วมใส่ชุดกิโมโน เทศกาลฮินะมัตสึริ และนิทรรศการยูกิทสึมุกิชุดใหม่
พวกเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนเสมอ

สิ่งที่น่าสนใจ

tsumuginoyakata4

ยุอิโนะมิเซะ:เนื่องจากต้องการให้ผู้คนรู้จักกับเสน่ห์ของไหมทสึมุกิเพิ่มขึ้น จึงได้ออกแบบและทำการผลิตเอง ซึ่งท่านสามารถรับชมการทอผ้าได้อีกด้วย

tsumuginoyakata5

ฮาทาบะคัน:”ร่วมประสบการณ์ย้อมสีและการทอผ้า” “จุดพักผ่อน”
หลังจากทีได้ทำการย้อมด้ายจนมีสีสันสวยงาม ก็เลือกด้ายที่ชอบ แล้วนำไปทำเป็นกระดาษรองแก้วหรือผ้าประดับโต๊ะ โดยใช้เครื่องทอผ้า

tsumuginoyakata6

ศูนย์แสดงนิทรรศการยูกิทสึมุกิ:บ้านสไตล์ญี่ปุ่นเก่าแก่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานกว่า 150 ปี ซึ่งได้รับการดัดแปลงเป็นศูนย์แสดงนิทรรศการ ภายในอาคารมีการนำไหมยูกิทสึมุกิมาตั้งโชว์อย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูล

ที่ตั้ง ศูนย์หัตถกรรมทสึมุกิโนะยาคาตะ
เวลา ศูนย์หัตถกรรมทสึมุกิโนะยาคาตะ Tel: 0296-33-5633
ค่าใช้จ่าย เข้าชมฟรี (แต่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และร่วมประสบการณ์ย้อมสีหรือการทอผ้า)

พิพิธภัณฑ์ทสึมุกิ : ผู้ใหญ่ 200 เยน นักเรียน 100 เยน
(สำหรับกรุ๊ปจำนวน 30 ท่านขึ้นไป: ผู้ใหญ่ 150 เยน)
ร่วมประสบการณ์ย้อมสีและการทอผ้า: ราคาของแต่ละอย่างจะเริ่มที่ 1,000 เยน

วันหยุด วันอังคารและช่วงวันหยุดปีใหม่
ที่จอดรถ ฟรี
การเดินทาง
  • 【โดยรถไฟ】
    ประมาณ 10 นาที เดินจากประตูทิศเหนือของสถานียูกิ / รถไฟ JR สาย Mito
  • 【โดยรถยนต์】
    ประมาณ 30 นาที จาก Sakuragawa – Chikusei IC ทางด่วน Kita-Kanto
    ประมาณ 40 นาที จาก Sano-Fujioka IC ทางด่วน Tohoku
    ประมาณ 6 0นาที จาก Yawara IC ทางด่วน Ibaraki
เว็ปไซต์ http://www.yukitumugi.co.jp/

แผนที่