อาหาร


Hitachi beef
เนื้อวัวฮิตาจิ

เนื้อวัวสายพันธุ์ญี่ปุ่นขนสีดำ เป็นวัวที่ถูกเลี้ยงโดยฟาร์มที่ได้รับการอนุญาติให้เลี้ยงแล้วเท่านั้น ยังถือได้วว่าเป็นเนื้อวัวที่มีคุณภาพและรสชาติอร่อย อีกทั้งยังเป็นที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่น

แนะนำร้านอาหาร

Hitachi-aki-soba
ฮิตาจิ อะคิ โซบะ

ตั้งแต่สมัยก่อนโซบะผลิตมาจากเมล็ดบักวีตซึ่งได้รับการผลิตเป็นจำนวนมากในเขตคานาซาโกะอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดอิบารากิ ในปี 1987 ได้มีการปรับปรุงพันธุ์พืชและได้จดทะเบียนเป็น “ฮิตาจิ อะคิ โซบะ” ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันมาก เพราะด้วยความโดดเด่นของรสชาติและกลิ่นหอม

แนะนำร้านอาหาร

鮟鱇鱼
ปลาแองเกลอร์(อังโค)

ปลาอังโค คือ อาหารรสโอชาขึ้นชื่อในฤดูหนาวของอิบารากิ ด้วยความอร่อยของปลาอังโคจึงถูกยกย่องและเปรียบเทียบกับปลาปักเป้าว่า “ทิศตะวันออกคือปลาอังโค ทิศตะวันตกคือปลาปักเป้า” ฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิปลาอังโคจะมีรสชาติอร่อยที่สุด ปลาอังโคจะถูกจับบริเวณทะเลโจบัน ซึ่งเป็นที่ที่เคลื่นทะเลน้ำอุ่น (Oyashio) และคลื่นทะเลน้ำเย็น (Kuroshio) มาบรรจบกันจึงทำให้ปลาอันโคมีรสชาติอร่อยจนถูกขนานนามว่า “โจบันโมโน” ปลานี้เป็นที่นิยมในตลาดปลา

แนะนำร้านอาหาร

水产品
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

การบรรจบกันของกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นในฝั่งทะเลจังหวัดอิบารากิ ทำให้ท้องทะเลในฤดูหนาวอุดมไปด้วยปลานานาพันธุ์ อาทิ ปลาฮิราเมะ นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์ตลาดปลาฮิตาจิ และตลาดปลานาคะมินาโตะ ซึ่งถือว่าเป็นสองตลาดปลาที่ใหญ่ในจังหวัดอิบารากิ

แนะนำตลาดปลา

Dried sweet potatoes
มันเทศตากแห้ง

90 เปอร์เซ็นต์ของมันเทศตากแห้งในญี่ปุ่น ถูกผลิตจากจังหวัดอิบารากิ มันเทศมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย อาทิ วิตามินอี วิตามินซี แคลเซียม เส้นใยอาหาร และธาตุเหล็ก นอกจากนี้ยังได้ใช้มันเทศในการอบเป็นขนมคบเคี้ยวและเป็นของฝาก

Okukuji-shamo local fowl
เนื้อไก่พันธุ์โอะคุคุจิชาโม (อำเภอมิโตะ)

ไก่โอะคุคุจิชาโมเป็นไก่ในเขตท้องถิ่นโอะคุคุจิ ถึงแม้จะเป็นไก่พันธุ์ตัวเล็กกว่าปกติแต่เนื้อดี วิเศษแน่นเหนียวอร่อย และดีต่อสุขภาพ เพราะไก่โอะคุคุจิชาโมมีไขมันต่ำ ด้วยรสชาติอันกลมกล่อมอร่อยของไก่โอะคุคุจิชาโม จึงเป็นที่นิยมในหมู่เชฟโตเกียว

Natto
ถั่วนัตโตะ

ถั่วนัตโตะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เนื้อในท้องทุ่ง” และเป็นอาหารแบบดั้งเดิม ซึ่งทำมาจากการหมักถั่วเหลืองด้วยเชื้อแบคทีเรียนัตโตะ นัตโตะส่วนมากของเมืองมิโตะทำมาจากถั่วเหลืองเมล็ดเล็ก ซึ่งแตกต่างจากนัตโตะในเขตอื่น ที่ใช้ถั่วเหลืองเมล็ดใหญ่หรือใช่ถั่วดำ (แต่ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน) “นัตโตะ วาระทสึโตะ” เป็นนัตโตะที่มีชื่อเสียงของมิโตะ เพราะห่อด้วยฟาง ซึ่งท่านจะได้กลิ่นหอมแบบต้นตำหรับ มีความเหนียว อร่อย และเป็นรสชาติที่หาไม่ได้จากนัตโตะที่ห่อด้วยพลาสติก

哈密瓜
เมล่อน

อิบารากิเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตเมล่อนมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เมล่อนต้องการดินที่อุดสมบูรณ์และดินที่ระบายน้ำได้ดี อากาศก็อบอุ่นอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของกลางวันและกลางคืน ซึ่งอิบารากิมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเพาะปลูกอย่างยิ่ง เมล่อนที่ห่อหุ้มด้วยตาข่ายหลายพันธุ์ถูกส่งไปขายทั่วญี่ปุ่น เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนจะเป็นฤดูกาลของเมล่อนพันธุ์อันเดะซึ ส่วนเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเป็นฤดูกาลของเมล่อนพันธุ์เอิร์ล