ตัวอย่างการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ (Model Course)


ท่านสามารถใช้ JR EAST PASS (Nagano, Niigata area) JR East-South Hokkaido Rail Pass
JR EAST PASS (Tohoku area) และ JR TOKYO Wide Pass ในการเดินทางมายังอิบารากิ
รวมถึงใช้ภายในอิบารากิ (เฉพาะรถไฟ JR)

ตัวอย่างการเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในอิบารากิมีดังต่อไปนี้

Model Course 1

ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค・สวนดอกไม้อาชิคางะ (ไปกลับ)

Model Course 2

พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ・ศูนย์อวกาศทสึคุบะ・iias TSUKUBA

Model Course 3

ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค・สวนดอกไม้อาชิคางะ (พักค้างคืน)

Model Course 4

ศูนย์อวกาศทสึคุบะ・ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค・สวนไคราคุเอน・สวนดอกไม้อาชิคางะ

Model Course 5

เที่ยวทั่วอิบารากิ ①

Model Course 6

โตเกียว – ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค โดยรถบัส

Model Course 7

น้ำตกฟุคุโรดะ・ออนเซ็น・ศาลเจ้านิกโกโทโช

Model Course 8

เที่ยวทั่วอิบารากิ ②

Model Course 9

ดอกซากุระ ณ อิบารากิ