โตเกียว – ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค โดยรถบัส


เที่ยวชมดอกไม้แสนสวยงามตามฤดูกาล ณ ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค
ได้อย่างง่ายดาย โดยการนั่งรถบัสจากโตเกียว

Download (PDF)