โมเดล คอร์ส


เที่ยว&พักค้างคืนในอิบารากิ:ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค・ตลาดปลานากามินาโตะ・เมนไทปาร์ค (โรงงานไข่ปลา)・สวนไคราคุเอน・พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ・อามิ เอาท์เล็ท

  • เที่ยว&พักค้างคืนในอิบารากิ
  • ลูกค้าที่ใช้บริการสนามบินอิบารากิ

อิชิโอกะ ฮิตาจิซีไซด์ปาร์ค โออาไร อุชิคุไดบุทสึ ทสึคุบะ

  • คอร์สพัก 4 วัน 3 คืน
  • ลูกค้าที่ใช้บริการสนามบินอิบารากิ

เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรม ศิลปะ และออนเซ็น

  • 5 วัน 4 คืน โมเดลคอร์ส (พักค้างคืนในอ.มิโตะ 3 คืน ฟุคุโรดะออนเซ็น 1 คืน)
  • ลูกค้าที่ใช้บริการสนามบินอิบารากิ

เข้าร่วมประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ มิโตะ คาซามะ น้ำตกฟุคุโรดะ โรงหมักเหล้า อ.ยูกิ

  • 5 วัน 4 คืน โมเดลคอร์ส (พักค้างคืนติดกันหลายวันในอ.มิโตะ)
  • ลูกค้าที่ใช้บริการสนามบินอิบารากิ