คอร์สพัก 4 วัน 3 คืน / อิชิโอกะ ฮิตาจิซีไซด์ปาร์ค โออาไร อุชิคุไดบุทสึ ทสึคุบะ


  • 4 วัน 3 คืน
  • ลูกค้าที่ใช้บริการสนามบินอิบารากิ

วันแรก

Ibaraki Airport

สนามบินอิบารากิ

Machigura 'Ai'

มาจิกุระ ไอ

สนามบินอิบารากิ

directions_busรถบัส 27 นาที

สถานีอิชิโอกะ

directions_walkเดิน 10 นาที

มาจิกุระ ไอ

directions_walkเดิน 5 นาที

วัดโชโคจิ

directions_walkเดิน 10 นาที

สถานีอิชิโอกะ

trainประมาณ 30 นาที รถไฟ JR สายโจบัน

สถานีมิโตะ

พักค้างคืนโรงแรมในอ.มิโตะ

วันที่ 2

Hitachi Seaside Park

ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค

AQUAWORLD Oarai

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโออาไรจังหวัดอิบารากิ

Mentai Park Oarai

Mentai Park Oarai

สถานีมิโตะ

trainประมาณ 5 นาที รถไฟ JR สายโจบัน

สถานีคัตสึตะ

directions_busรถบัส 20 นาที

ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค

directions_walkเดิน 24 นาที

สถานีอาจิกาวุระ

trainรถไฟ

สถานีนาคามินาโตะ

directions_busรถบัส

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโออาไรจังหวัดอิบารากิ

directions_busรถบัส (ลงป้ายโคเซะคิมาเอ)

directions_walkเดิน 1 นาที

Mentai Park Oarai

พักค้างคืนโรงแรมในต.โออาไร

วันที่ 3

Kamiiso no Torii Gate

ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ

Ushiku Daibutsu (Buddha)

อุชิคุไดบุทสึ(พระพุทธรูป
)

Ami Premium Outlet

Ami Premium Outlet

ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ・เสาคามิอิโซะ

directions_bus35 นาที

สถานีมิโตะ

trainประมาณ 60 นาที รถไฟ JR สายโจบัน

สถานีอุชิคุ

directions_busรถบัส 25 นาที

อุชิคุไดบุทสึ(พระพุทธรูป)

directions_walkเดิน 25 นาที

Ami Premium Outlet

directions_busรถบัส 20 นาที

สถานีอาราคาวะโอะคิ

directions_busรถบัส 30 นาที

สถานี ทสึคุบะ เซ็นเตอร์

พักค้างคืนโรงแรมในอ.ทสึคุบะ

วันที่ 4

Ibaraki Airport

สนามบินอิบารากิ

Soranoeki Sol La La

โซระโนะเอคิ โซระระ

สถานีทสึคุบะ

directions_busรถบัส 1 ชั่วโมง

สนามบินอิบารากิ

directions_walkเดิน 10 นาที

โซระโนะเอคิ โซระระ

directions_walkเดิน 10 นาที

สนามบินอิบารากิ