ภาพและวีดีโอ


วีดีโอเหล่านี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอิบารากิไว้มากมาย!!! ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน ในการวางแพลนเที่ยวภายในจังหวัดอิบารากิ

โปรแกรมการเดินทาง

พื้นที่เขตเหนือ

เนื้อวัวฮิตาจิ

เก็บสตอเบอร์รี่

เบียร์ และ เหล้าบ๊วย

ไดมะรุ

 

【สถานที่ท่องเที่ยวอิบารากิโดยความละเอียด4K】

เที่ยวอิบารากิ ญี่ปุ่น รวมถึงสถานที่ต่างๆ (ภาษาอังกฤษ)

เที่ยวอิบารากิ ญี่ปุ่น

เอ้าลุค อิบารากิ 

เอ้าลุค อิบารากิ

ดิสคัฟเวอร์ อิบารากิ 

ดิสคัฟเวอร์ อิบารากิ