เทศกาลฤดูร้อนของอิบารากิ 2017

Please enjoy traditional summer festivals, and share enthusiasm and excitement with local people. The following festivals are described by the order of date.

继承传统的与当地居民分享快乐的热情洋溢的庆典活动。按照举办日期顺序向您介绍。

當地居民一起感受傳承古老傳統文化的熱情吧!

전통을 이어온 열기와 감동을 고장 사람들과 함께 즐겨 주십시오. 개최일 순으로 안내하겠습니다.

เชิญเพลิดเพลินไปกับประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานซึ่งเผยแพร่โดยผู้คนในท้องถิ่น ตามตารางงานดังต่อไปนี้

Tsukumai

撞舞

撞舞

撞舞(쓰쿠마이)

ทสึคุไม

This is an acrobatic performance in which maiotoko, male performers, wearing a frog mask on the face climb on the top of the 14-meter-tall pole and shoot arrows in the four cardinal directions and show performances including standing on his hands. Designated as a nationally selected and Ibaraki Prefectural important intangible folk-cultural property.

在高14米的柱上、伴随笛鼓的哨子节奏,带有蛙面的「舞男」登场,向东南西北方向射箭、倒立的技能表演。被国家选上,是县指定的无形民俗文化财。

在高達14公尺的柱子上,配合笛聲及太鼓的節奏,戴著青蛙面具的「舞男」登上柱頂,朝著東西南北四方放箭,倒立等雜耍動作。此項技藝被指定為國選擇・縣指定無形民俗文化財。

높이 14미터의 기둥에 피리와 북의 박자에 맞춰 개구리 가면을 쓴 「舞男(마이 오토코)」가 기둥 위로 올라가 동서남북을 향해 활을 쏘며 거꾸로 서는 등 곡예를 보여 줍니다. 현 지정 무형 민속 문화재.

“ไมโอโตโคะ” (เจ้าหน้าที่ผู้ชาย) จะสวมหน้ากากกบและทำการแสดงโชว์ โดยการปีนไปยังเสาที่มีความสูง 14 เมตร จากนั้นจะยิงธนูออกไปทั้ง 4 ทิศ รวมถึงทำท่าหกสูงพร้อมไปกับเสียงดนตรีญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วยขลุ่ยและกลอง อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Date
日期
日期
날짜
กำหนดการ

Sunday 23rd July, starting at around 17:30

7月23日(周日)17:30~

7月23日(日)17:30~

7월23일(일)17:30~

วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 17:30~

Place
举办地
活動舉辦地點
개최지
บริเวณจัดงาน

Ryugasaki

竜崎市

龍崎市

류가사키시

อ.ริวงาซาคิ

Venue
会场
會場
장소
สถานที่

Nemachi Tsukumai Street, Ryugasaki

龙崎市根町「撞舞大道」

龍崎市根町「撞舞大道」

龍ケ崎市根町「撞舞通り」(류가사키시 네마치 쓰쿠마이 도오리)

ทสึคุไมโดโอริ ต.ชิเนะ อ.ริวงาซาคิ

By train
电车
電車
전차로
โดยรถไฟ

Change trains at Sanuki Station from JR Joban Line to Kanto Tetsudo Ryugasaki Line. Get off at Ryugasaki Station. It’s a 10-minute walk.

从JR常磐线「佐贯站」关东铁道竜崎线换乘「竜崎站」步行约10分钟

在JR常磐道「佐貫站」轉搭關東鐵道龍崎線,在「竜崎站」下車後走10分鐘。

JR조반선「사누키역」에서 관동 철도 류가사키역에서 환승「류가사키역」에서 도보 10분.

ประมาณ 10 นาที เดินจากสถานีริวงาซาคิ โดยนั่งรถไฟเปลี่ยนเป็นสายคันโตเทะทสึโดริวงาซาคิ จากสถานีซานุคิ / รถไฟ JR สายโจบัน

By car
汽車
자동차로
โดยรถยนต์

Get off at Ushiku-Ami IC on Ken-o Expressway. It’s a 20-minute drive on Prefectural Road 48 heading for Ryugasaki.

首都圏中央高速公路「牛久阿见IC」下,经48号县道(土浦竜崎线)朝龙崎方向行驶约20分钟

“走首都圈中央高速公路,在牛久阿見交流道下車後,轉48號縣道(土浦龍崎線)往龍崎方向前進約20
分鐘。”

수도권 주오자동차 도로 경유, 우시쿠 아미IC를 하차, 현도48호선(쓰치우라 류가사키선)을 류가사키방면으로 약 20분

ประมาณ 20 นาที ลงตรง Ushiku Ami IC ทางด่วนเคนโอ มุ่งหน้าไปยังทางริวงาซาคิ จาก ถนนนหมายเลข 48 (สายซึจิอุระ ริวงาซาคิ)

Inquiries
咨询
洽詢
문의처
ติดต่อ

Ryugasaki City Office Tourism Division TEL:0297-64-1111

龍崎市商工观光课 TEL:0297-64-1111

龍崎市商工觀光課 TEL:0297-64-1111

류가사키시 상공 관광부 TEL:0297-64-1111

ฝ่ายการพาณิชย์และการท่องเที่ยวอำเภอริวงาซาคิ

 

Shimodate Gion Festival

下馆祇园祭

下館祇園祭

下館祇園祭(시모다테 기온 축제)

ชิโมดาเทะกิองมัตสึริ

This is one of the most important summer events in Chikusei. The large portable shrine shouldered by sweating men and the elegant portable shrine by women are worth seeing.

充满男子气概的大神轿。在年轻女孩子们的肩上节奏轻快地摆动的女子神轿。筑西最大的夏季风物诗。

汗水大顆大顆地流,大神轎出巡充滿了男子氣概。另外,還有由年輕女生肩抬的女子神轎,青春氣息洋溢。為筑西最大的夏日活動。

구슬같은 땀을 흘리는 남자들의 큰가마. 젊은 여자들의 어깨에서 출렁이는 여자 가마. 치쿠세이 최대의 여름 풍물시

เหล่าชายฉกรรจ์ทั้งหลายจะรวมตัวกันแห่ศาลเจ้าโอมิโคชิ อีกทั้งยังมีพวกผู้หญิงมาร่วมในกันแห่ศาลเจ้าโอมิโคชิด้วยเช่นกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีฤดูร้อนที่ยิ่งใหญ่ของจิคุเซ

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Date
日期
日期
날짜
กำหนดการ

Thursday 27th to Saturday 29th July: 18:00~22:00 On Sunday 30th: 06:00~09:00

7月27日(周四)~29日(周六)18:00~22:00 30日(周日)06:00~09:00

7月27日(四)~29日(六)18:00~22:00 30日(日)06:00~09:00

7월27일(못)~29일(토)18:00~22:00 30일(일)06:00~09:00

วันพฤหัสบดีที่ 27 – เสาร์ที่ 29 ก.ค. 18:00~22:00 วันอาทิตย์ที่ 30 06:00~09:00

Place
举办地
活動舉辦地點
개최지
บริเวณจัดงาน

Chikusei

筑西市

筑西市

치쿠세이시

อ.จิคุเซ

Venue
会场
會場
장소
สถานที่

On the street in front of Shimodate Station North Gate. On 30th: the banks of the Gongyo River in Kanaimachi.

下馆站北口站前大道 30日在金井町勤行川河畔

下館車站北口車站前大道 30日則在金井町勤行川河畔舉行

시모다테역 북쪽 출구 역전거리 30일은 카나이마치 콘교강 강변

ถนนหน้าสถานีชิโมดาเทะ ประตูทิศเหนือ (คิตะกุจิ) วันที่ 30 จัด ณ บริเวณแม่น้ำกงเกียว ต.คาไน

By train
电车
電車
전차로
โดยรถไฟ

Get off at Shimodate Station on JR Mito Line, on Kanto Tetsudo Joso Line, or Moka Tetsudo Moka Line.

利用JR水户线或关东铁道常总线或真冈铁道真冈线、在下馆站下车

可以搭乘JR水戶線或關東鐵道常總線,或真岡鐵道真岡線,然後在下館站下車。

JR미토선 또는 관동철도 조소선 또는 마오카 철도 마오카선 이용, 시모다테역에서 하차

ใช้รถไฟ JR สายมิโตะ หรือ สายคันโตเทะทสึโดโจโซ หรือ โมคะเทะทสึโด มาลงที่สถานีชิโมดาเทะ

By car
汽車
자동차로
โดยรถยนต์

An approximately 50-minute drive from Yawara IC on Joban Expressway, from Joso IC on Ken-o Expressway, or from Sakuragawa-Chikusei IC on Kitakanto Expressway.

从常磐高速公路「谷原IC」或圏央道「常总IC」或北关东高速公路「樱川・筑西IC」约50分钟。

“走常磐高速公路,下古原交流道,或走圈央道,下常總交流道,也可以走北關東高速公路,下櫻川・
筑西交流道,然後再開50分鐘。”

조반 자동차도 야와라 IC, 또는 켄오 조소IC, 또는 키타 칸토 자동차도 사쿠라가와・치쿠세이IC에서 50분

“ประมาณ 50 นาที จาก Yawara IC ทางด่วนโจบัน or Choso IC ทางด่วนเคนโอ or
Sakuragawa ・Chikusei IC ทางด่วนคิตะคันโต”

Inquiries
咨询
洽詢
문의처
ติดต่อ

Chikusei City Tourism Association

筑西市观光协会(观光振兴课内)TEL:0296-20-1160

筑西市觀光協會(觀光振興課内)TEL:0296-20-1160

치쿠세이시 관광협회(관광 진흥과내)TEL:0296-20-1160

สมาคมการท่องเที่ยวอำเภอจิคุเซ (ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว) TEL:0296-20-1160

 

Mito Komon Festival

水户黄门节

水戸黄門祭

水戸黄門まつり(미토 코몬 축제)

มิโตโคมงมัตสึริ

水戸黄門まつり

On Friday roughly 4,500 fireworks are set off at Lake Senba. On Saturday and Sunday you can see festival floats and portable shrines parade on the streets. Citizen carnival in Mito is fun, too.

周五在千波湖燃放约4,500発烟花,周六日举办彩车巡游、神轿穿街过巷、水户黄门游行、市民嘉年华MITO等活动。

금요일에 센바호에서 약 4,500발의 불꽃을 쏘아 올리고 토, 일요일에는 축제 가마와 수레들이 거리를 행진하며 미토 코몬 퍼레이드, 시민 카니발 in MITO등의 이벤트가 개최됩니다.

วันศุกร์จะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟ 4,500 นัดขึ้นตรงบริเวณเซนบาโคะ (ทะเลสาบเซนบา) วันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีการแห่รถดาชิ ศาลเจ้าโอมิโคชิ เดินขบวนมิโตโคมง ขบวนคาร์นิวัล

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Date
日期
日期
날짜
กำหนดการ

Fireworks Display at Lake Senba on Friday 4th August, Festival: Saturday 5th and Sunday 6th

8月4日(周五)(千波湖烟花大会)5日(周六)・6日(周日)

8月4日(五)(千波湖煙火大會)5日(六)・6日(日)

8월4일(금)(센바호 불꽃놀이)5일(토)・6일(일)

วันศุกร์ที่ 4 ส.ค. (เทศกาลดอกไม้ไฟเซนบาโคะ) เสาร์ที่ 5 อาทิตย์ที่ 6

Place
举办地
活動舉辦地點
개최지
บริเวณจัดงาน

Mito

水户市

水戸市

미토시

อ.มิโตะ

Venue
会场
會場
장소
สถานที่

Various place in the city of Mito

水户市内各地

水戸市内各處

미토시내 각지

ภายในอ.มิโตะ

By train
电车
電車
전차로
โดยรถไฟ

It takes 10 minutes on foot from Mito Station on JR Joban Line.

从JR常磐线「水户站」步行约10分钟

在JR常磐線水戸車站下車から徒歩10分

JR조반선 「미토역」에서 도보 10분

ประมาณ 10 นาที เดินจากสถานีมิโตะ / รถไฟ JR สายโจบัน

By car
汽車
자동차로
โดยรถยนต์

It’s 8 kilometers away from Mito IC on Joban Expressway.

从常磐高速公路「水户I.C」经50号国道约8km

走常磐高速公路,下水戸交流道,轉走50號國道,約8km。

조반 자동차도 「미토I.C」에서 국도50호 경유 8km

ประมาณ 8 กม. ผ่านถนนหลวงหมายเลข 50 จาก Mito I.C ทางด่วนโจบัน

Inquiries
咨询
洽詢
문의처
ติดต่อ

Mito Tourism & Convention Association

水户观光会展协会 TEL:029-224-0441

水戸観光コンベンション協会 TEL:029-224-0441

미토 관광 컨벤션 협회 TEL:029-224-0441

Mito Tourism Convention Association TEL:029-224-0441

 

Kasama no Matsuri

笠间节

笠間祭

笠間のまつり(카사마 축제)

คาซามะ โนะ มัตสึริ

Nebuta festival floats from Aomori, the birth place of Nebuta, and citizen-hand-made light-up objects are amusing. Also, haneto dancers and portable shrine parades are enjoyable.

从青森的有震撼力的睡猪(睡魔)到市民手工制作的色彩鲜艳的照明物等,有很多的睡猪还有“跳人”狂舞驱魔,神轿穿街过巷热闹非凡。

專業造型巨大的花燈車或市民手工製作的精巧花燈車,搭配舞動的民眾及遶街的神轎,整個街道熱鬧得不得了。

본고장 아오모리의 박력있는 네부타로부터 시민들의 수작업으로 만들어진 형형색색 반짝이는 빛의 오브제까지 많은 네부다와 흥을 돋구는 跳ね人(하네토)와 축제 가마로 들썩이는 퍼레이드는 볼만 합니다.

เทศกาลนี้มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เนะบุตะที่ทรงพลังไม่แพ้ของอาโอโมริ หรือ สิ่งประดิษฐ์สีสันสวยงามจากคนในท้องถิ่น รวมถึงการเต้นรำ และการแห่ศาลเจ้าโอมิโคชิ

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Date
日期
日期
날짜
กำหนดการ

Saturday, 19th August: 18:00~21:30

8月19日(周六) 18:00~21:30

8月19日(六) 18:00~21:30

8월19일(토) 18:00~21:30

วันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 18:00~21:30

Place
举办地
活動舉辦地點
개최지
บริเวณจัดงาน

Kasama

笠间市

笠間市

카사마시

อ.คาซามะ

Venue
会场
會場
장소
สถานที่

Around Kasama Inari Shrine, Kasama Shopping Center Porepore (the festival office is situated in the Aramachi city parking lot.

笠间稻荷神社周边〜笠间购物中心Polepole周边(实施总部:市营荒町停车场)

笠間稻荷神社周邊〜笠間購物中心波雷波雷周邊(主辦單位:市營荒町停車場)

카사마이나리신사 주변~카사마 쇼핑 센터인 보레보레 주변(실시 본부: 시영 아라이마치 주차장)

บริเวณศาลเจ้าคาซามะ Kasama Shopping Center (สำนักงานใหญ่:ที่จอดรถอาระมาจิ)

By train
电车
電車
전차로
โดยรถไฟ

It takes 15 to 20 minutes from Kasama Station on JR Mito Line.

从JR水户线「笠间站」步行约15~20分钟

在JR水戶線,笠間車站下車,走路15~20分鐘

JR미토선「카사마역」에서 도보 약 15~20분

ประมาณ 10 – 20 นาที จากสถานีคาซามะ / รถไฟ JR สายมิโตะ

By car
汽車
자동차로
โดยรถยนต์

It’s a 10-minute drive via Route 355 from Tomobe IC on Kitakanto Expressway.

从北关东高速公路「友部I.C」经355号国道约10分钟

走北關東高速公路,下友部交流道,轉走355號國道,約需10分鐘。

키타칸토 자동차도「토모베I.C」에서 국도 355호 경유로 약 10분

ประมาณ 10 ผ่านถนนหลวงหมายเลข 355 จาก Tomobe I.C ทางด่วนคิตะคันโต

Inquiries
咨询
洽詢
문의처
ติดต่อ

Festival Office TEL:0296-77-1101

实行委员会 TEL:0296-77-1101

實行委員會TEL:0296-77-1101

실행 위원회 TEL:0296-77-1101

คณะกรรมการ TEL:0296-77-1101

 

Matsuri Tsukuba

筑波节

筑波祭

まつりつくば(축제 쓰쿠바)

มัตสึริทสึคุบะ

まつりつくば

The academic city Tsukuba has lots of residents from different areas and countries. This is an occasion that let people remember their hometown and feel familiar with Tsukuba as their second hometown. Filled with enthusiasm and vividness.

学园都市筑波市的居民回忆起各自家乡的亮点,将其融入作为故乡的“筑波”的文化之中,热情洋溢,充满跳跃感的筑波市最热闹的夏季庆典。

來自世界和日本各地的筑波居民,將多元文化融入傳統祭典中。熱情且充滿節奏感,市筑波市內最具代表性最大的夏日祭典。

학원도시 쓰쿠바시의 사람들이 각각의 출신지를 추억하며 고향으로써「쓰쿠바」를 재인식할수 있게하는 열기와 도약감이 넘치는 쓰쿠바 최대의 여름 축제 입니다.

เนื่องจากอ.ทสึคุบะเปรียบเสมือนศูนย์การเรียนรู้ จึงทำให้มีคนจากหลายที่มาอยู่รวมกัน ซึ่งทุกคนต่างก็ระลึกถึงบ้านเกิดของตน แต่ทสึคุบะก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดด้วยเช่นกัน ซึ่งเทศกาลนี้จะทำให้ท่านจดจำทสึคุบะ เพราะเทศกาลนี้เต็มไปด้วยความสนุกรื่นเริง และเป็นเทศกาลฤดูร้อนที่ใหญ่ที่สุดของทสึคุบะ

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Date
日期
日期
날짜
กำหนดการ

Saturday 26th and Sunday 27th August

8月26日(周六)27日(周日)

8月26日(六)27日(日)

8월26일(토)27일(일)

วันเสาร์ที่ 26 ส.ค. และวันอาทิตย์ที่ 27

Place
举办地
活動舉辦地點
개최지
บริเวณจัดงาน

Tsukuba

筑波市

筑波市

쓰쿠바시

อ.ทสึคุบะ

Venue
会场
會場
장소
สถานที่

Around Tsukuba Station on Tsukuba Express

筑波特快「筑波站」周辺周边

筑波快線「筑波車站」周邊

쓰쿠바 익스프레스「쓰쿠바역」주변

บริเวณสถานีทสึคุบะ / Tsukuba Express

By train
电车
電車
전차로
โดยรถไฟ

A few minutes walk from Tsukuba Station on Tsukuba Express.

从筑波特快「筑波站」步行数分钟

在筑波快線「筑波站」下車後走數分鐘。

쓰쿠바 익스프레스「쓰쿠바역」에서 도보 수분

เดินไม่กี่นาทีจากสถานีทสึคุบะ / Tsukuba Express

By car
汽車
자동차로
โดยรถยนต์

It takes 15 minutes from Sakura-Tsuchiura IC on Joban Expressway.

从常磐高速公路「樱土浦I.C」朝学园都市方向行驶约15分钟

走常磐高速公路,在櫻土浦下交流道,往學園都市方向前進約15分鐘。

조반 자동차도「사쿠라 쓰치우라I.C」에서 학원도시방면으로 약 15분

ประมาณ 15 มุ่งหน้าไปยังกะคุเอนชิ จาก Sakura Tsuchiura I.C ทางด่วนโจบัน

Inquiries
咨询
洽詢
문의처
ติดต่อ

Matsuri Tsukuba Office (Tsukuba City Office Tourism Promotion Division) TEL:029-883-1111(only weekdays)

筑波节大会总部(筑波市经济部观光推进课内) TEL:029-883-1111(仅限平日)

筑波祭大會主辦單位(筑波市經濟不觀光推進課內)TEL:029-883-1111(只限平日)

마쓰리 쓰쿠바 대회 본부 (쓰쿠바시 경제부 관광 진흥과내) TEL:029-883-1111(평일 한정)

สำนักงานเทศกาลมัตสึริทสึคุบะ (ฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอำเภอทสึคุบะ) TEL:029-883-1111 (เฉพาะวันธรรมดา)

 

Ishioka no Omatsuri

石冈节

石岡祭

石岡のおまつり(이시오카 축제)

อิชิโอ โนะ มัตสึริ

石岡のおまつり

One of the three popular festivals in the Kanto region. This festival takes place annually at Hitachinokuni Soja-gu Shrine. The prestigious huge portable shrine, gorgeous festival floats, and brave-looking lion mask performance will be enjoyed. The number of performances are over 40. Really worth visiting.

关东三大节之一。常陆国总社宫的定期大规模祭典。以格式高雅的大神轿为首,豪华的彩车、威武雄壮的狮子舞等40多台在市内巡游。※交通管制13:00~21:00。

關東三大祭典之一。為常陸國總社宮中最大型的祭典。地位崇高的大神轎及絢爛豪華的花車,搭配40隻以上威勇的獅子舞遊街出巡。

관동 3대 축제중의 하나. 常陸國總社宮(히타치쿠니쇼샤쿠)의 큰 축제 입니다. 격식 높은 큰 가마를 비롯해 화려하고 찬란한 수레, 용맹한 사자탈 등 40대 이상이 시내를 순행합니다. ※교통 규제는13:00~21:00

เทศกาลที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 ของคันโต และยังเป็นเทศกาลสำคัญประจำศาลเจ้าฮิตาจิโนะคุนิ โดยจะมีขบวนแห่รอบอำเภอมากกว่า 40 ขบวนอันประกอบไปด้วยศาลเจ้าโอมิโคชิที่ยิ่งใหญ่ รถดาชิที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม รวมถึงขบวนสิงโตที่องอาจ

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Date
日期
日期
날짜
กำหนดการ

Saturday 16th to Monday 18th September

9月16日(周六)~18日(周一)

9月16日(六)~18日(一)

9月16日

9月16日

Place
举办地
活動舉辦地點
개최지
บริเวณจัดงาน

Ishioka

石冈市

石岡市

이시오카시

อ.อิชิโอกะ

Venue
会场
會場
장소
สถานที่

In the center of the city of Ishioka and Hitachinokuni Soja-gu Shrine

JR常磐线石冈站前中心市街,常陆国总社宫

JR常磐線石岡車站前市中心街道、常陸國總社宮

JR조반선 이시오카역 중심 시가지. 히타치쿠니쇼샤쿠

สถานีอิชิโอกะ / รถไฟ JR สายโจบัน และ ศาลเจ้าฮิตาจิโนะคุนิ

By train
电车
電車
전차로
โดยรถไฟ

Just in front of Ishioka Station on JR Joban Line.

从JR常磐线「石冈站」步行即到会场

在JR常磐線「石岡車站」下車後走一下就到。

JR조반선「이시오카역」에서 걸어서 금방.

เดินไม่ไกลจากสถานีอิชิโอกะ / รถไฟ JR สายโจบัน

By car
汽車
자동차로
โดยรถยนต์

It’s about 10 minutes via Route 6 from Chiyoda-Ishioka IC on Joban Expressway.

从常磐高速公路「千代田石冈I.C」经6号国道约10分钟

走常磐高速公路,在千代田石岡下交流道,往學園都市方向前進約15分鐘。

조반 자동차도「치요다 이시오카I.C」에서 국도6호 경유로 약 10분

ประมาณ 10 นาที ผ่านถนนหลวงหมายเลข 6 จาก Chiyoda Ishioka I.C ทางด่วนโจบัน

Inquiries
咨询
洽詢
문의처
ติดต่อ

Ishioka Tourism Association TEL:0299-43-1111

石冈市观光协会 TEL:0299-43-1111

石岡市觀光協會 TEL:0299-43-1111

이시오카시 관광 협회 TEL:0299-43-1111

สมาคมกาท่องเที่ยวอำเภออิชิโอกะ TEL:0299-43-1111