เทศกาลชมดอกไม้ไฟ ณ อิบารากิ

A Midsummer Night’s Dream!

盛夏夜梦!

仲夏夢幻夜

ค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความฝันท่ามกลางฤดูร้อน

Lots of cities and towns in Ibaraki hold fireworks displays during the summer. You can see spectacular shakudama fireworks light up the night sky and star mine fireworks go off in rapid succession! Why do Japanese people love to see them so much? The answer is their momentary transient beauty means a uniquely precious encounter in Japanese culture. Also, in early October a large-scale fireworks competition is annually held in Tsuchiura. With your family and friends, please enjoy watching these fireworks light up the night sky.

在茨城县各地举办夏季烟花大会。
有在夜空绽放的大烟花尺玉烟花和在水边光彩夺目的连放烟花。
观赏瞬间美丽的烟花绽放于夜空的一年一次的祭典,机不可失。
此外、在10月初还有大规模的土浦全国烟花竞技大会。
携家带眷与亲朋好友来观赏哟!

茨城縣各地的煙火大會即將陸續展開。
空中綻放的盛大花火點綴夏日的夜空絢爛精彩。
曇花一現的美麗,帶來一季永恆的回憶。
10月初,則會舉辦土浦全國花火競賽大會,
千萬不要錯過,這一年一次的煙火盛會。

เทศกาลดอกไม้ไฟจะถูกจัดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดอิบารากิ พลุดอกไม้ไฟลูกยาวจะกลายเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่ที่แบ่งบานในยามค่ำคืนและดอกไม้ไฟเป็นชุดที่คอยแต่งแต้มสีสันให้กับสายน้ำ ชื่นชมความงดงามของดอกไม้ไฟที่น่าค้นหา เปรียบดังสิ่งที่สัมผัสได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต อีกทั้งจะมีการประกวดดอกไม้ไฟแห่งชาติซึจิอุระในต้นเดือนตุลาคม เชิญมาร่วมชมกันได้ทั้งครอบครัวหรือกับกลุ่มเพื่อน

※Please bring a flashlight with you for your safety in case of an earthquake and other natural disasters. ※Using flying devices such as drones is prohibited.

※对应地震等自然灾害的发生,请带手电筒参加活动。
※禁止使用小型无人驾驶飞机。

※請攜帶手電筒,以防地震等緊急天災。
※不可使用空拍機。

※กรุณาพกไฟฉายมาด้วย เพื่อใช้ในยามเกิดแผ่นดินไหวหรือภัยธรรมชาติ
※ไม่อนุญาติให้ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)”

Oarai Seaside Fireworks Display (Oarai)

大洗海上烟花大会(大洗町)

大洗海上煙火大會

เทศกาลดอกไม้ไฟโออาไรไคโจ (ต.โออาไร)

大洗海上花火大会

Saturday 29th July20:00~21:00

7月29日(周六)20:00~21:00

7月29日(六)20:00~21:00

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม20:00~21:00

Oarai Sun Beach

大洗阳光海滩

大洗陽光沙灘

Oarai Sun Beach

Number of shots (approximately)3,000

烟花数量约3,000发

煙火發數約3000發

จำนวนพลุประมาณ 3,000 นัด

Oarai Town Office Commerce & Tourism Division :029-267-5111

大洗町商工观光课:029-267-5111

大洗町商工觀光課:029-267-5111

ฝ่ายการค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวตำบลโออาไร

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Ajigaura Beach Fireworks Display (Hitachinaka)

阿字浦海岸烟花大会(常陆那珂市)

阿字浦海岸煙火大會(常陸那珂市)

เทศกาลดอกไม้ไฟชายหาดอาจิกาวุระ (อ.ฮิตาจินาคะ)

阿字ヶ浦海岸花火大会

Sunday 30th July19::00~20:30

7月30日(周日)19::00~20:30

7月30日(日)19::00~20:30

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม19::00~20:30

Ajigaura Beach

阿字浦海岸

阿字浦海岸

ชายหาดอาจิกาวุระ

Number of shots (approximately)2,500

烟花数量约2,500发

煙火發數約2500發

จำนวนพลุประมาณ 2,500 นัด

Fireworks Display Office :029-265-7113

实行委员会:029-265-7113

執行委員會:029-265-7113

คณะกรรมการ : 029-265-7113

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Hitachi Port Festival (Hitachi)

日立港节(日立市)

日立港祭(日立市)

ฮิตาจิโคมัตสึริ (อ.ฮิตาจิ)

日立港まつり

Sunday 30th July19:30~20:15

7月30日(周日)19:30~20:15

7月30日(日)19:30~20:15

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม19:30~20:15

Around Hitachi Port

日立港区内

日立港區内

ภายในท่าเรือฮิตาจิ

Number of shots (approximately)2,000

烟花数量约2,000发

煙火發數約2000發

จำนวนพลุประมาณ 2,000 นัด

Festival Office :0294-53-5330

实行委员会:0294-53-5330

執行委員會:0294-53-5330

คณะกรรมการ : 0294-53-5330

Mito Komon Festival Fireworks Display

水户黄门节烟花大会(水户市)

水戶黃門祭煙火大會(水戸市)

เทศกาลดอกไม้ไฟมิโตะโคมง (อ.มิโตะ)

水戸黄門まつり花火大会

Friday 4th August19:30~20:30

8月4日(周五)19:30~20:30

8月4日(五)19:30~20:30

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม19:30~20:30

Lake Senba

千波湖

千波湖

ทะเลสาปเซนบาโกะ

Number of shots (approximately)4,500

烟花数量约4,500发

煙火發數約4500發

จำนวนพลุประมาณ 4,500 นัด

Mito Tourism & Convention Association

水户观光会展协会:029-224-0441

水戶觀光會展協會:029-224-0441

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวมิโตะ : 029-224-0441

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Kokaigawa River Fireworks Display

小贝川烟花大会 (筑西)

小貝川煙火大會(筑西市)

เทศกาลดอกไม้ไฟแม่น้ำโคไคกาวะ

小貝川花火大会

Saturday 5th August19:00~

8月5日(周六)19:00~

8月5日(六)19:00~

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม19:00~

Kokaigawa River, Narita Bridge 300-meter-below

小贝川河畔 成田桥下流300m

小貝川河畔・成田橋下流300m

ริมฝั่งแม่น้ำโคไคกาวะ ปลายน้ำสะพานนาริตะ 300 ม.

Number of shots (approximately)2,000

烟花数量约2,000发

煙火發數約2000發

จำนวนพลุประมาณ 2,000 นัด

Fireworks Committee

小贝川烟花大会

小貝川花火之会

โคไคกาวะฮานาบิโนะไค

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Shimotsuma Festival, Shimotsuma Sunanuma Fireworks Display (Shimotsuma)

下妻节下妻砂沼烟花大会(下妻市)

下妻祭下妻砂沼煙火大會(下妻市)

ชิโมะทสึมะมัตสึริ เทศกาลดอกไม้ไฟชิโมะทสึมะซะนุมะ (อ.ชิโมะทสึมะ)

妻まつり-しもつま砂沼の花火大会

Saturday 5th August19:30~21:00

8月5日(周六)19:30~21:00

8月5日(六)19:30~21:00

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม19:30~21:00

Lake Sunanuma

砂沼湖上

砂沼湖上

ทะเลสาบซะนุมะ

Number of shots (approximately)3,000

烟花数量约3,000发

煙火發數約3000發

จำนวนพลุประมาณ 3,000 นัด

Shimotsuma Association of Commerce and Industry :0296-43-3412

下妻市商工会:0296-43-3412

下妻市商工会:0296-43-3412

ศูนย์การค้าอำเภอชิโมะทสึมะ : 0296-43-3412

Koga Fireworks Display (Koga)

古河烟花大会(古河市)

古河煙火大会(古河市)

เทศกาลดอกไม้ไฟโคกะ (อ.โคกะ)

古河花火大会

Saturday 5th August19:20~20:40

8月5日(周六)19:20~20:40

8月5日(六)19:20~20:40

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม19:20~20:40

Koga Golf Links (near Watarase River)

古河高尔夫球场(渡良濑川河川)

古河GOLF LYNX(渡良瀬川河川)

Koga Golf Links (แม่น้ำวาทาราเซะกาวะ)

Number of shots (approximately)20,000

烟花数量20,000发

煙火發數約20000發

จำนวนพลุประมาณ 20,000นัด

Koga City Office Tourism Division (Fireworks Office) :0280-22-5111

古河市观光物产课(实行委员会):0280-22-5111

古河市觀光物産課(執行委員會):0280-22-5111

ฝ่ายการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอำเภอโคกะ (คณะกรรมการ) : 0280-22-5111

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Sunset Festa In Tennozaki (Namegata)

Sunset Festa IN 天王崎(行方市)

落日嘉年華 IN 天王崎(行方市)

Sunset Festa IN Ten-nozaki (อ.นาเมกาตะ)

サンセットフェスタ-IN-天王崎

Friday 11th August19:30~

8月11日(周五)19:30左右~

8月11日(五)19:30左右~

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม19:30 ~

Tennozaki Park

天王崎公园

天王崎公園

สวนเทนโนซาคิ

Number of shots (approximately)5,000

烟花数量约5,000发

煙火發數約5000發

จำนวนพลุประมาณ 5,000 นัด

Namegata Association of Commerce and Industry :0299-55-1221

行方市商工会:0299-55-1221

行方市商工会:0299-55-1221

ศูนย์การค้าอำเภอนาเมกาตะ:0299-55-1221

Kawashima District Fireworks Festival (Chikusei)

川岛地区烟花大会(筑西市)

川島地區煙火大會(筑西市)

เทศกาลดอกไม้ไฟเขตคาวาจิมะ (อ.จิคุเซ)

川島地区花火大会

Sunday 7th August19:30~21:00

8月6日(周日)19:30~21:00

8月6日(日)19:30~21:00

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม19:30~21:00

Kinugawa River, southside of Kawashima Bridge

鬼怒川河川敷川嶋桥南侧

鬼怒川河川敷川嶋橋南側

บริเวณแม่น้ำคินุกาวะ ทางด้านทิศใต้สะพานคาวะจิมะ

Number of shots (approximately)2,000

烟花数量约2,000发

煙火發數約2000發

จำนวนพลุประมาณ 2,000 นัด

Fireworks Office : 0296-20-2283

川岛地区烟花大会实行委员会: 0296-20-2283

川島地區煙火大會執行委員會: 0296-20-2283

คณะกรรมการบริหารเทศกาลดอกไม้ไฟเขตคาวาจิมะ : 0296-20-2283

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Joso Kinugawa River Fireworks Festival (Joso)

常总鬼怒川烟花大会(常总市)

常總鬼怒川煙火大會(常總市)

เทศกาลดอกไม้ไฟโจโซคินุคาวะ (อ.โจโซ)

常総きぬ川花火大会

Friday 11th August (public holiday)18:45~20:40

8月11日(周五)(节假日)18:45~20:40

8月11日(五)(國定假日)18:45~20:40

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม (วันหยุดราชการ)18:45~20:40

Hashimoto Sports Park (riverside of Kinugawa River)

桥本运动公园(鬼怒川河畔)

橋本運動公園(鬼怒川河畔)

สวนฮาจิโมโตะอุนโดโคเอน (ริ่มฝั่งแม่น้ำคินุกาวะ)

Number of shots (approximately)10,000

烟花数量约10,000发

煙火發數約10000發

จำนวนพลุประมาณ 10,000 นัด

Joso Kinugawa Fireworks Office : 0297-22-2121

常总鬼怒川烟花大会实行委员会事务局: 0297-22-2121

常總鬼怒川煙火大會執行委員會事務局: 0297-22-2121

สำนักงานคณะกรรมการบริหารเทศกาลดอกไม้ไฟโจโซคินุคาวะ : 0297-22-2121

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Toride Tone River Fireworks Display (Toride)

取手利根川烟花大会(取手市)

取手利根川大煙火(取手市)

เทศกาลดอกไม้ไฟโทริเดะโทเนะกาวะ (อ.โทริเดะ)

とりで利根川大花火

Saturday 12th August19:00~20:15

8月12日(周六)19:00~20:15

8月12日(六)19:00~20:15

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม19:00~20:15

Toride Ryokuchi Sports Park

取手绿地运动公园

取手綠地運動公園

โทริเดะเรียคุจิอุนโดโคโอน

Number of shots (approximately)7,000

烟花数量约7,000发

煙火發數約7000發

จำนวนพลุประมาณ 7,000 นัด

Toride Toursim Association : 0297-74-2141

取手市观光协会: 0297-74-2141

取手市觀光協會: 0297-74-2141

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอโทริเดะ : 0297-74-2141

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Daigo Fireworks & Floating Lanterns (Daigo)

大子町烟花大会与放灯笼(大子町)

大子町煙火大會及放水燈(大子町)

เทศกาลดอกไม้ไฟไดโกะมาจิ และลอยโคมไฟ (ต.ไดโกะ)

大子町花火大会と灯籠流し

Sunday 14th August19:30~21:00

8月14日(周一)19:30~21:00

8月14日(一)19:30~21:00

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม19:30~21:00

a meeting point of the Kujigawa River and the Oshikawa River

久慈川・押川合流地点

久慈川・押川集流地點

จุดที่แม่น้ำคุจิกาวะและแม่น้ำโอชิคาวะมาบรรจบกัน

Number of shots (approximately)3,300

烟花数量约3,300发

煙火發數約3300發

จำนวนพลุประมาณ 3,300 นัด

Daigo Tourism Association :0295-72-0285

大子町观光协会:0295-72-0285

大子町觀光協會:0295-72-0285

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลไดโกะ

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Ushiku Daibutsu Mantoe Fireworks Display (Ushiku)

牛久大佛「万灯会」烟花(牛久市)

牛久大佛「萬燈會」煙火(牛久市)

อุชิคุไดบุทสึ “มันโทเอ” ฮานาบิ (อ.อุชิคุ)

牛久大仏「万燈会」花火

Tuesday 15th August19:00~ &  around 21:00

8月15日(周二)19::00~ & 21:00左右

8月15日(二)19::00~&21:00左右

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม19::00~ & 21:00

in the precinct

牛久大佛园内

牛久大佛園内

ภายในบริเวณอุชิคุไดบุทสึ

Number of shots (approximately)1,200

烟花数量约1,200发

煙火發數約1200發

จำนวนพลุประมาณ 1,200 นัด

Ushikudaibutsu Office : 029-889-2931

牛久大佛管理事务所: TEL: 029-889-2931

牛久大佛管理事務所: TEL: 029-889-2931

สำนักงานการจัดการอุชิคุไดบุทสึ : TEL: 029-889-2931

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Suigo-Itako Fireworks Festival (Itako)

水乡潮来烟花大会(潮来市)

水郷潮来煙火大會(潮来市)

เทศกาลดอกไม้ไฟซุยโกอิตาโกะ (อ.อิตาโกะ)

水郷潮来花火大会

Saturday 19th August19:30~21:00

8月19日(周六)19:30~21:00

8月19日(六)19:30~21:00

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม19:30~21:00

a special venue in front of Suigo Hokusai Park

水乡北斎公园前北利根川特设会场

水郷北斎公園前北利根川特製會場

ด้านหน้าสวนซุยโกโฮคุเซ ลานพิเศษแม่น้ำโทเนะกาวะ

Number of shots (approximately)3,500

烟花数量约3,500发

煙火發數約3500發

จำนวนพลุประมาณ 3,500 นัด

Itako City Office : 0299-63-1111

潮来市观光商工课: 0299-63-1111

潮来市觀光商工課: 0299-63-1111

ฝ่ายการท่องเที่ยวและการค้าอำเภออิตาโกะ : 0299-63-1111

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

2017 Inashiki Summer Festival Fireworks Display (Inashiki)

2017稻敷夏祭烟花大会(稲敷市)

2017稻敷夏祭煙火大會(稻敷市)

อินาชินัตสึมัตสึริ 2017 (อ.อินาชิ)

いなしき夏まつり花火大会

Saturday 19th August19:00~20:30

8月19日(周六)19:00~20:30

8月19日(六)19:00~20:30

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม19:00~20:30

Edosaki Sports Park

江户崎综合运动公园

江戸崎總合運動公園

สวนเอโดซาคิโซโกอุนโดโคเอน

Number of shots (approximately)12,000

烟花数量约12,000发

煙火發數約12000發

จำนวนพลุประมาณ 12,000 นัด

Festival Office : 0298-92-2000

稻敷夏祭实行委员会事务局: 0298-92-2000

2017稻敷夏祭執行委員會事務局: 029892-2000

สำนักงานคณะกรรมการบริหารอินาชินัตสึมัตสึริ : 029892-2000

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Kashima City Fireowrks Display (Kashima)

鹿嶋市烟花大会(鹿嶋市)

鹿嶋市煙火大會(鹿嶋市)

เทศกาลดอกไม้ไฟอำเภอคาชิมะ (อ.คาชิมะ)

鹿嶋市花火大会

Saturday 26th August19:30~21:00

8月26日(周六)19:30~21:00

8月26日(六)19:30~21:00

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม19:30~21:00

around Ofunatsu (Lake Kitaura)

大船津北浦湖上

大船津北浦湖上

โอฟุนาทสึคิตะวุระ

Number of shots (approximately)10,000

烟花数量约10,000发

煙火發數約10000發

จำนวนพลุประมาณ 10,000 นัด

Kashima Tourism Association : 0299-82-7730

鹿嶋市观光协会: 0299-82-7730

鹿嶋市觀光協會: 0299-82-7730

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอคาชิมะ : 0299-82-7730

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Kirasse Festival Fireworks Display (Kamisu)

Kirase祭烟花大会(神栖市)

奇拉些祭煙火大會(神栖市)

เทศกาลดอกไม้ไฟคิรัดเซะมัตสึริ (อ.คามิซึ)

きらっせ祭り花火大会

Sunday 20th August20:00~20:45

8月20日(周日)20:00~20:45

8月20日(日)20:00~20:45

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม20:00~20:45

around Hasaki Swimming Beach

波崎海水浴场周边

波崎海水浴場周邊

บริเวณชายหาดฮะซาคิ

Number of shots (approximately)7,000

烟花数量约7,000发

煙火發數約7000發

จำนวนพลุประมาณ 7,000 นัด

Kamisu Tourism Association : 0479-26-3021

神栖市观光协会: 0479-26-3021

神栖市観光協会: 0479-26-3021

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอคามิซึ : 0479-26-3021

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Kamisu Fireworks Display (Kamisu)

神栖烟花大会(神栖市)

神栖煙火大會(神栖市)

เทศกาลดอกไม้ไฟคามิซึ (อ.คามิซึ)

神栖花火大会

Saturday 16th September19:00~20:00

9月16日(周六)19:00~20:00

9月16日(六)19:00~20:00

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน19:00~20:00

Gonoike Green Park Athletic Stadium

神之池绿地田径竞技场

神之池綠地陸上競技場

บริเวณรอบสนามกรีฑา สวนโกโนะซึเคะอิเคะ เรียวคุจิ

Number of shots (approximately)6,000

烟花数量约6,000发

煙火發數約6000發

จำนวนพลุประมาณ 6,000 นัด

Kamisu Tourism Association :0479-26-3021

神栖市观光物产:0479-26-3021

神栖市觀光協會:0479-26-3021

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอคามิซึ : 0479-26-3021

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Tsukuchiura All Japan Fireworks Competition (Tsuchiura)

土浦全国烟花竞技大会(土浦市)

土浦全国煙火競技大會(土浦市)

การประกวดดอกไม้ไฟแห่งชาติซึจิอุระ (อ.ซึจิอุระ)

土浦全国花火競技大会

Saturday 7th October18:00~20:00

10月7日(周六)18:00~20:30

10月7日(六)18:00~20:30

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม18:00~20:30

riverside of the Sakuragawa River (near Gakuen Ohashi Bridge)

樱川畔(学园大桥付近)

櫻川畔(学園大橋附近)

ริมฝั่งแม่น้ำซากุระกาวะ (บริเวณกะคุเอนโอฮาชิ)

Number of shots (approximately)20,000

烟花数量约20,000发

煙火發數約20000發

จำนวนพลุประมาณ 20,000 นัด

Fireworks Office : 029-826-1111(内線2705)

土浦全国烟花竞技大会实行委员会: 029-826-1111(内线2705)

土浦全國煙火競技大會執行委員會: 029-826-1111(内線2705)

คณะกรรมการบริหารการประกวดดอกไม้ไฟแห่งชาติซึจิอุระ : 029-826-1111(ติดต่อภายใน 2705)

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ