ช้อปปิ้ง


ibarakimap

ทางเหนือของจังหวัด

Fashion Cruise Newport Hitachinaka
FASHION CRUISE Newport Hitachinaka
ที่ตั้ง 35 Shinko-cho, Hitacinaka City, Ibaraki
เบอร์โทรติดต่อ 029-264-2430
Credit Card card002card003card004
เว็บไซต์ http://www.fashion-cruise.jp/(JP)

ใจกลางจังหวัด

AEON MALL Mitouchihara
AEON MALL Mitouchihara
ที่ตั้ง 135 Nakahara-cho nishi, Mito City, Ibaraki
เบอร์โทรติดต่อ 029-259-1000
Credit Card card002card001card003card004
เว็บไซต์ http://mitouchihara-aeonmall.com/(JP)

RESORT OUTLET OARAI
RESORT OUTLET OARAI
ที่ตั้ง 11-2 Minato-cho, Oarai Town, Higashiibaraki-gun, Ibaraki
เบอร์โทรติดต่อ 029-264-9123
Credit Card card002card001card003
เว็บไซต์ http://www.oarai-outlet.com/(JP)

รายละเอียดเพิมเติม

Mito Roadside Restaurant, HITACHI-NO-SATO (in Mito)
Mito Roadside Restaurant, HITACHI-NO-SATO (in Mito)

ที่ตั้ง 415 Shukugo, Kakurai-cho, Mito
เบอร์โทรติดต่อ 029-253-3251
เว็บไซต์ http://www.mito-drivein.com(JP)

For more information

ทางใต้ของจังหวัด

iias TSUKUBA
iias TSUKUBA
ที่ตั้ง C50-1 Kenkyugakuen, Tsukuba City, Ibaraki
เบอร์โทรติดต่อ 029-828-8000
Credit Card card002card001card003card004
เว็บไซต์ http://tsukuba.iias.jp/(JP)

AMI PREMIUM OUTLETS
AMI PREMIUM OUTLETS
ที่ตั้ง 4-1-1 Yoshiwara, Ami Town, Inashiki-gun, Ibaraki  [ที่อยู่เดิม: 2700, Yoshiwara]
เบอร์โทรติดต่อ 029-829-5770
Credit Card card002card003card004
เว็บไซต์ http://www.premiumoutlets.co.jp/en/(EN)

รายละเอียดเพิมเติม

AEON MALL Tsuchiura
AEON MALL Tsuchiura
ที่ตั้ง 367 Kamitakatsu, Tsuchiura City, Ibaraki
เบอร์โทรติดต่อ 029-835-8600
Credit Card card002card003card004
เว็บไซต์ http://www.aeon.jp/sc/tsuchiura/(JP)

AEON MALL Tsukuba
AEON MALL Tsukuba
ที่ตั้ง 66-1 Inaoka, Tsukuba City, Ibaraki
เบอร์โทรติดต่อ 029-836-8600
Credit Card card002card003card004
เว็บไซต์ http://tsukuba-aeonmall.com/(JP)