Model Course

Model Course

คอร์สพัก 4 วัน 3 คืน / อิชิโอกะ ฮิตาจิซีไซด์ปาร์ค โออาไร อุชิคุไดบุทสึ ทสึคุบะ

4 วัน 3 คืน
ลูกค้าที่ใช้บริการสนามบินอิบารากิ

รายละเอียดเพิมเติม

เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรม ศิลปะ และออนเซ็น

5 วัน 4 คืน โมเดลคอร์ส (พักค้างคืนในอ.มิโตะ 3 คืน ฟุคุโรดะออนเซ็น 1 คืน)
ลูกค้าที่ใช้บริการสนามบินอิบารากิ

รายละเอียดเพิมเติม

เข้าร่วมประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ มิโตะ คาซามะ น้ำตกฟุคุโรดะ โรงหมักเหล้า อ.ยูกิ

5 วัน 4 คืน โมเดลคอร์ส (พักค้างคืนติดกันหลายวันในอ.มิโตะ)
ลูกค้าที่ใช้บริการสนามบินอิบารากิ

รายละเอียดเพิมเติม

ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค・สวนดอกไม้อาชิคางะ (ไปกลับ)(PDF)

รายละเอียดเพิมเติม

พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ・ศูนย์อวกาศทสึคุบะ・iias TSUKUBA(PDF)

รายละเอียดเพิมเติม

ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค・สวนดอกไม้อาชิคางะ (พักค้างคืน)(PDF)

รายละเอียดเพิมเติม

ศูนย์อวกาศทสึคุบะ・ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค・สวนไคราคุเอน・สวนดอกไม้อาชิคางะ(PDF)

รายละเอียดเพิมเติม

เที่ยวทั่วอิบารากิ ①(PDF)

รายละเอียดเพิมเติม

โตเกียว – ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค โดยรถบัส(PDF)

รายละเอียดเพิมเติม

น้ำตกฟุคุโรดะ・ออนเซ็น・ศาลเจ้านิกโกโทโช(PDF)

รายละเอียดเพิมเติม

เที่ยวทั่วอิบารากิ ②(PDF)

รายละเอียดเพิมเติม

ดอกซากุระ ณ อิบารากิ(PDF)

รายละเอียดเพิมเติม

เที่ยว&พักค้างคืนในอิบารากิ:ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค・ตลาดปลานากามินาโตะ・เมนไทปาร์ค (โรงงานไข่ปลา)・สวนไคราคุเอน・พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ・อามิ เอาท์เล็ท

  • เที่ยว&พักค้างคืนในอิบารากิ
  • ลูกค้าที่ใช้บริการสนามบินอิบารากิ

อิชิโอกะ ฮิตาจิซีไซด์ปาร์ค โออาไร อุชิคุไดบุทสึ ทสึคุบะ

  • คอร์สพัก 4 วัน 3 คืน
  • ลูกค้าที่ใช้บริการสนามบินอิบารากิ

เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรม ศิลปะ และออนเซ็น

  • 5 วัน 4 คืน โมเดลคอร์ส (พักค้างคืนในอ.มิโตะ 3 คืน ฟุคุโรดะออนเซ็น 1 คืน)
  • ลูกค้าที่ใช้บริการสนามบินอิบารากิ

เข้าร่วมประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ มิโตะ คาซามะ น้ำตกฟุคุโรดะ โรงหมักเหล้า อ.ยูกิ

  • 5 วัน 4 คืน โมเดลคอร์ส (พักค้างคืนติดกันหลายวันในอ.มิโตะ)
  • ลูกค้าที่ใช้บริการสนามบินอิบารากิ